Simpanan Pokok

  • Simpanan Pokok adalah simpanan kepemilikan yang wajib dibayar/dilunasi agar dapat menjadi anggota.
  • Besarnya Simpanan Pokok adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anggota selama menjadi anggota.
  • Simpanan Pokok dapat dilunasi melalui Pinjaman Kapitalisasi.
  • Balas Jasa Simpanan Pokok diberikan pada akhir Tahun Buku setelah Rapat Anggota Tahunan.
  • Besarnya Balas Jasa Simpanan Pokok ditetapkan dalam Keputusan Rapat Anggota Tahunan.
  • Simpanan Pokok tidak dapat ditarik selama masih menjadi anggota.