SiSuka (Simpanan Sukarela Berjangka)

  • Simpanan Sukarela Berjangka adalah simpanan pilihan untuk merencanakan keperluan dana dalam jangka waktu tertentu;
  • Simpanan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  • Jangka waktu mengendap Sisuka adalah : 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan;
  • Balas jasa dihitung secara bulanan;
  • Balas Jasa dibayar pada saat jatuh tempo bulanan dan ditransfer ke Pangari;
  • Penutupan sebelum jatuh tempo dikenakan penalti 3% (tiga persen) dari saldo penarikan, kecuali karena meninggal dunia;
  • Ketentuan lain dicantumkan dalam Sertifikat Simpanan Sisuka;
  • Anggota boleh memiliki lebih dari satu Simpanan Sisuka.
  • Balas jasa bervariasi sesuai dengan jangka waktu mengendap dan ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.